FactoryTalk Ep.3 ล้อจุ่ม จุ่มอะไร? เทคโนโลยีจุ่มสี EDP เจ้าแรกในประเทศ

FactoryTalk Ep.3 ล้อจุ่ม จุ่มอะไร? เทคโนโลยีจุ่มสี EDP เจ้าแรกในประเทศ

💥 #สีจุ่ม 💦 จุ่มอะไร ? #UnderCut ✂️ “ตัด ” อะไร ทำไมถึงต้องเอาทิ้ง ? … สาระเรื่องล้อ ไม่ยากจนท้อที่จะเข้าใจ อยากให้ดูกันครับ

ด้วยความปราถนาดีจาก Yachiyoda ผู้ผลิตล้อคุณภาพ 10 ล้านวงใน 35 ปี 🇹🇭

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *